Listopad 21, 2021 674

Javnosti predstavljen rad Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Na danas održanoj konferenciji za medije predstavljen je rad Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije. Rad Odjela predstavili su župan dr. sc. Marko Jelić, zamjenica župana gđa Iris Ukić Kotarac te službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika dr. sc. Sanja Slavica Matešić.

Nedavnim preustrojem županijskih upravnih odjela, ovaj Upravni odjel je nastao ukidanjem UO-a za prostorno uređenje i gradnju i UO-a za zaštitu okoliša i komunalne poslove i preuzimanjem njihovih poslova i službenika.

Predstavnicima medija uvodno se obratio župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić, naglasivši da je djelokrug rada nekadašnjeg UO-a za prostorno uređenje i gradnju jedna od najkritičnijih točaka rada županijskih službi, a zatečeno stanje u navedenom Upravnom odjelu predstavila je zamjenica župana gđa. Iris Ukić Kotarac.

„Revizija rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju nije izvršena punih 20 godina te je odmah po stupanju na dužnost,  župan naložio provođenje interne revizije koja je započela 28. lipnja 2021. godine. Rezultati su bili poražavajući te smo tako utvrdili da od 2019. do prve polovice 2021. godine postoji 2.500 neriješenih predmeta, od čega je dvije tisuće upravnih te 500 neupravnih predmeta. Također je utvrđeno da ulaz predmeta nije vođen na transparentan način, da se predmeti nisu evidentirali u informacijskom sustavu, odnosno da su često netočni. Nakon preustroja i županovog zaključka o obvezi promopredaje pristupilo se fizičkom popisivanju svih upravnih i neupravnih predmeta te je  ustanoviljeno da postoje predmeti koji nisu riješeni još  od 1992. godine, a ukupan broj svih neriješenih predmeta iznosi 13.697.“, kazala je zamjenica župana gđa Iris Ukić Kotarac, naglasiši da su navedene brojke poražavajuće.

 

Osim toga, postoje i 2.243 predmeta koji su ostali neraspoređeni, jer su neki od službenika u međuvremenu otišli u mirovinu ili iz drugih razloga napustili službu.

„Nakon ukidanja nekadašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i preuzimanja njegovih poslova, izvršena je primopredaja dokumentacije, opreme i sredstava za rad o čemu je sačinjen Zapisnik, a fizičkim prebrojavanjem predmeta te uvidom u sustav e-Dozvole došli smo do spomenute brojke od 13.697 neriješenih predmeta. Radi se o 12.161 upravnom predmetu i 1.536 neupravnih predmeta, koji obuhvaćaju vremensko razdoblje od 1992. godine do 8. rujna 2021. godine.

„S obzirom na brojne pritužbe građana odmah po preuzimanju poslova ovog Upravnog odjela, pisarnica Sjedišta u Šibeniku na adresi Kralja Zvonimira br. 16 otvorena je za zaprimanje zahtjeva svakim radnim danom u vremenu od 8:00 - 13:30 h. Definiran je rad sa strankama svaki ponedjeljak i petak u vremenu od 8:00 - 10:30 h uz prethodnu najavu na kontakt telefon 022/342-777 te uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi. Nadalje, utvrđeno je vrijeme telefonskih konzultacija sa strankama svakim radnim danom u vremenu od 14:00 - 15:00 h.“, kazala je službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika dr. sc. Sanja Slavica Matešić.

 

U tijeku je izrada prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu kojim će se u okviru financijskih mogućnosti unaprijediti rad Odjela kroz privremeno zapošljavanje dodatnih djelatnika posebice na predmetima legalizacije ili kroz preraspodjelu djelatnika koji budu stavljeni za raspolaganje u ostalim Upravnim odjelima. Također, u narednom periodu uvest će se detaljnije praćenje rada djelatnika u cilju određivanja norme.

„U suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kontinuirano se radi na usavršavanju sustava e-Dozvole. Međutim, uvidom u sustav utvrđen je veliki nesrazmjer između neriješenih – urednih (493) i neriješenih – neurednih zahtjeva (3.638), što ukazuje na nužnu potrebu bolje komunikacije s projektantima i izrađivačima projektne dokumentacije kako bi se izbjegavao veliki gubitak vremena upravo na neurednim zahtjevima.“, kazala je privremena pročelnica dr. sc. Slavica Matešić.

Župan dr. sc. Marko Jelić naglasio je kako će izrađivači projektne dokumentacije koji učestalo dostavljaju dokumentaciju koja nije u skladu sa zakonima ili važećim prostornim planovima biti za početak posebno upozoreni, a zatim i prijavljeni nadležoj komori.

„Nužno je utvrditi i listu prioriteta kod rješavanja predmeta gdje će prednost u rješavanju imati predmeti odnosno projekti od posebnog interesa jedinica lokalne samouprave; infrastrukturni projekti i objekti javne namjene, zatim projekti koje jedinice lokalne samouprave planiraju kandidirati za sredstva Europske unije te veliki gospodarski projekti od strateškog značaja za Županiju.“, naglasio je župan dr. sc. Marko Jelić.

Također, predstavnici medija upoznati su i s činjenicom da su započeli razgovori s potencijalnim ponuditeljima uvođenja norme ISO 37001 Sustava upravljanja za suzbijanje korupcije (ABMS – Anti-bribery Management System) tzv. Antikoruptivne norme, s obzirom da je korupcija prepoznata kao sveobuhvatni problem koji narušava povjerenje javnosti.

„Upravo uvođenjem ove norme želja nam je dokazati da Županija provodi sve "razumne i razmjerne" mjere za sprječavanje korupcije i poštivanje zakona te na taj način želimo povećati ugled Županije.“, kazao je župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić, a zamjenica župana gđa Iris Ukić Kotarac građane je zamolila za strpljenje naglasivši kako se rezultati započetog  posla neće moći vidjeti za manje od godinu ili dvije dana.

 

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 21 Listopad 2021 17:22
djelomob1.jpg