Prosinac 02, 2021 2296 Telegram

Prijedlog ministra Fuchsa: Umjesto jedne, djeca bi prije polaska u školu pohađala dvije godine predškole

Prijedlog ministra Fuchsa: Umjesto jedne, djeca bi prije polaska u školu pohađala dvije godine predškole Pixabay
Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs na današnjoj je sjednici Vlade predstavio predložene izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prema kojima se, kao najznačajnija, ističe promjena u duljini pohađanja obavezne predškole. Dosad, naime, godinu prije polaska u osnovnu školu, svako dijete mora pohađati godinu dana tzv. predškole. Izmjenom zakona koju je danas predstavio Fuchs – i koja mora proći izglasavanje u Saboru – taj će se period povećati na dvije godine obavezne predškole.

“Glavni cilj je svakako povećati obuhvat djece u dječjim vrtićima, pri čemu se uvodi obavezno pohađanje predškole djece od 4. do 6. godine starosti”, kazao je Fuchs. Još 2014. godine, kada je uvedena obveza pohađanja programa predškole, povećan je obuhvat djece u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Učinjeno je to kako bi sva djeca, uoči prve školske godine, imala priliku socijalnog uključivanja u institucionalni odgoj i obrazovanje.

Nezadovoljavajuća uključenost djece

Sada se predlaže produljenje obavezne predškole na dvije godine prije početka osnovne škole “kako bi se smanjila razlika među djecom na početku osnovnog obrazovanja koja je trenutačno prisutna”, obrazlaže se za donošenje izmjena Zakona.

Uključenost djece u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja “još uvijek nije zadovoljavajuća”, stoji u obrazloženju donošenja izmjena zakona. U Rezoluciji Vijeća EU u području obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2030. predloženo je da se do 2030. u rani i predškolski odgoj uključi najmanje 96 posto djece u dobi od tri godine do polaska u školu. Države članice, tako i RH, složile su se o ostvarivanju ovoga cilja. Predloženim produljenjem obavezne predškole, kako navodi Fuchs, želi se povećati obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Izvor: Telegram.hr

Vaša reakcija na članak
djelomob1.jpg